ZOOPlius.lt yra Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje registruotas duomenų valdytojas - pirkėjų duomenys tvarkomi laikantis griežčiausių saugumo reikalavimų

ZOOPlius.lt yra Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje registruotas duomenų valdytojas - pirkėjų duomenys tvarkomi laikantis griežčiausių saugumo reikalavimų
ZOOPlius.lt
 

Gamintojai

Paieška
Įrašykite ieškomą žodį ar frazę.  Apmokėjimas tarptautine PayPal sistema Atsiskaitymas mokejimai.lt mokėjimų sistema


 

 Pirkimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir pardavėjo ZOOplius.lt tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes ZOOplius.lt interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šiu Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti butinas ZOOplius.lt pranešimas (elektrininiu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Jūsų ir ZOOplius.ltZOOplius.lt el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje. sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma

3. Teisės ir pareigos

Jūs turite teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
 • jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę, apie tai raštu pranešdamas ZOOplius.lt per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas), išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.

Jūs įsipareigojate:

 • priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti ZOOplius.lt el.parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
 • naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

ZOOplius.lt turi teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el.parduotuvės veikimo sąlygas.

ZOOplius.lt įsipareigoja:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus atvejus;
 • pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė

 • Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio) atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, ZOOplius.lt ši asmeni laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
 • Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
 • Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve;
 • ZOOplius.lt  neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygu pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, ZOOplius.lt neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių nepriziuri, nekontroliuoja ir toms įmonems bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite ZOOplius.lt adresu, nurodytu el.parduotuvės Meniu skilties srityje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  

Pikantiška apranga   Laikrodis - Jūsų įvaizdžio dalis   Voljeras© 2005-2018 Visos teisės saugomos www.ZooShop.lt. Sprendimas TinySolutions
www.ZooShop.lt - gyvūnų priežiuros reikmenų parduotuvė, prekės gyvūnams, zoo parduotuvė, šunys, katės, graužikai, paukščiai, ropliai, maistas, įrankiai.

LTV.LT - Lietuviškų tinklalapių vitrina